Steun ons

Steun de bewoners van Nagwa
Dankzij uw bijdrage kan Stichting Benaresfonds de bevolking in Nagwa blijven steunen. Als niet-gesubsidieerde stichting zijn wij u zeer erkentelijk voor uw bijdragen. Wij zijn zelf actief in het werven van nieuwe donateurs. Geld genereren door middel van acties en voorlichting geven (bijvoorbeeld op scholen) behoren ook tot onze taken. 
U kunt zich hier aanmelden als donateur.

 

Sponsoring 
Als u ervoor kiest om maandelijks te doneren, geeft u Stichting Benaresfonds meer zekerheid om het werk te kunnen voortzetten. Structurele donaties betekenen immers structurele steun. U kunt uw donatie op elk gewenst moment weer stopzetten. U ontvangt van ons niet automatisch een bewijs van uw gift. Mocht u hier wel prijs op stellen, neemt u dan even contact op met het secretariaat.

Als u voor het eerst doneert, geeft u dan alstublieft uw gegevens door aan het secretariaat. Desgewenst krijgt u daarna onze nieuwsbrief toegestuurd (per e-mail of per post).

 

Belastingaftrek
Giften die u schenkt aan Stichting Benaresfonds zijn fiscaal aftrekbaar. We zijn aangemerkt als een A.N.B.I. (Algemeen nut beogende instelling).
De belastingdienst heeft de regels versoepeld. Zie www.belastingdienst.nl

 

U kunt uw bijdrage overmaken op:
Bankrekeningnr: NL 39 ABNA 0 400236311
t.n.v. Nederlandse Regio van Mill Hill, Oosterbeek 
o.v.v. gift Stichting Benaresfonds

Let op: omdat onze giften binnenkomen op de rekening van de congregatie van Mill Hill, is het belangrijk dat u bij de mededelingen/o.v.v. schrijft: gift Stichting Benaresfonds.

U kunt er voor kiezen een periodieke overschrijving te doen. U wordt hierdoor vaste donateur. 
Dit kunt u met uw bank regelen. 
Wij stellen het op prijs als u het onderstaande formulier wilt invullen. Zo kunnen wij zien wie er aan Stichting Benaresfonds doneert en kunnen we u (indien gewenst) op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen. Met uw gegevens gaan wij vanzelfsprekend vertrouwelijk om.

Internationale bankgegevens:
IBAN: NL 39 ABNA 0 400236311
Bic code: ABNANL 2 A

Financiën
Stichting Benaresfonds is een financieel gezonde stichting.
We streven ernaar om in ieder geval reserves op te bouwen, zodat we altijd 1,5 jaar garantie kunnen geven om de gesteunde projecten te kunnen continueren.
Voor vragen hierover, kunt u zich, via het secretariaat, wenden tot de penningmeester.

 

• begroting 2020: bekijk de pdf >
• financiën 2019: bekijk de pdf >
• financiën 2018: bekijk de pdf >
• financiën 2017: bekijk de pdf >

• jaarverslag 2016: bekijk de pdf >
• jaarverslag 2015: bekijk de pdf >
• jaarverslag 2014: bekijk de pdf >
• jaarverslag 2013: bekijk de pdf >
• jaarverslag 2012: bekijk de pdf >
• jaarverslag 2011: bekijk de pdf >
• jaarverslag 2010: bekijk de pdf >
• jaarverslag 2009: bekijk de pdf >