Pleisterproject

Het metselwerk van de woningen die in de tachtiger jaren in Nagwa werden gebouwd, is de laatste jaren steeds meer aan het uitspoelen.Dat komt vooral vanwege de regens. Verval van de behuizing zou rampzalig zijn.
Frans: 'De mensen zijn zich niet of nauwelijks bewust van het dreigende gevaar. Dat is te begrijpen. Al generaties lang moeten ze dagelijks de eindjes aan elkaar zien te knopen. Dan denk je niet zozeer aan toekomst of aan sparen.'

Het is belangrijk dat zij zelf het initiatief nemen en een groot deel zelf betalen. Onze stichting kreeg de afgelopen jaren een aantal donaties om met het pleisteren te kunnen beginnen.
Sewa Sangam Society is bezig met het pleisteren van 130 huisjes. De bewoners betalen zelf de arbeidskosten en Sewa Sangam Society betaalt het materiaal.

Voor een 30-tal huisjes is meer nodig dan alleen pleisteren. We noemen dit het renovatie-project, waar bouwkundige aanpassingen worden gedaan.
Ook hier betalen de bewoners de arbeidskosten.

We houden u op de hoogte van de vorderingen.