Doelstelling en werkwijze

Doelstelling
De verbetering van de leefomstandigheden van mensen in Varanasi, Noord- India, die lijden onder zowel materieel als immaterieel tekort, vooral in de wijk Nagwa. Goed onderwijs en goede gezondheidszorg zijn van groot belang. Deze vormen de basis om de structurele oorzaken van verarming aan te pakken. Onze stichting ondersteunt sociaal werk en educatieve projecten, de medische zorg en de coöperatieve tuin. Onze grootste steun gaat naar Sewa Sangam Society.

Werkwijze
Aan de basis van ons werk staan de mensen uit Nagwa, hun initiatieven en eigen inzet. De eigen bijdrage is fundamenteel en belangrijk voor hun gevoel van eigenwaarde. Stichting Benaresfonds werkte tot april 2015 samen met het Ashray Social & Health Centre. Het Ashray Social Centre is ontstaan uit het oude Social Centre, indertijd door Frans Baartmans opgericht.
Vanaf april 2015 ondersteunen we verschillende organisaties. De belangrijkste is Sewa
Sangam Society, die verschillende activiteiten ontplooit en coördineert. Bijvoorbeeld: een
eerste hulppost, sociaal werk, coöperatieve tuinen, naailessen enz.
Daarnaast geven we ook incidenteel steun aan andere projecten in Varanasi, die binnen
onze doelstelling vallen.