Stichting Benaresfonds

Doelstelling
Stichting Benaresfonds beoogt verbetering van de leefomstandigheden van de mensen in de wijk Nagwa die in armoedige omstandigheden leven. Goed onderwijs en gezondheidszorg zijn van groot belang. Ook het stimuleren van werk en inkomen. Ze vormen de basis om de structurele oorzaken van de verarming aan te pakken.

Werkwijze

Aan de basis van ons werk staan de mensen uit Nagwa, hun initiatieven en eigen inzet. De eigen bijdrage is fundamenteel en belangrijk voor hun gevoel van eigenwaarde. Stichting Benaresfonds werkte tot april 2015 samen met het Ashray Social & Health Centre. Het Ashray Social Centre is ontstaan uit het oude Social Centre, indertijd door Frans Baartmans opgericht.
Vanaf april 2015 ondersteunen we verschillende organisaties. De belangrijkste is Sewa Sangam Society, die verschillende activiteiten ontplooit en coördineert. Bijvoorbeeld: een eerste hulppost, sociaal werk, coöperatieve tuinen, naailessen enz.