Sociaal werk

Sewa Sangam Society heeft een sociaal werker in dienst.
Eén van zijn taken is het signaleren van gezondheidsproblemen en de betreffende mensen verwijzen naar de verpleegkundigen.
De oudere mensen worden extra in de gaten gehouden. Hij bemiddelt bij conflicten en helpt bij het zoeken naar oplossingen voor bestaande problemen.
'Social work' in Nagwa is een volle, niet gemakkelijke taak. Het is een overbevolkte wijk waar het draait om overleven. 

Sociaal werker Sangram
Frans Baartmans op bezoek bij een familie