TBC-project

In begin 2020 is Sewa Sangam Society gestart met een nieuw TBC-programma. Het omvat de volgende onderdelen:

 

Preventie: door middel van het  organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en het  uitdelen van zeep en voor sommige   families extra voedzame producten.

 

Onderzoek: testen van 125 kinderen uit risicovolle families.

 

Behandeling: zo nodig het behandelen van besmette bewoners.

 

Ondersteunende medicatie en extra voeding.