Voorlichting

Er wordt over veel onderwerpen voorlichting gegeven aan de bewoners van Nagwa. De jonge meisjes krijgen voorlichting over aids, uithuwelijking, het krijgen van kinderen, etc. Bij een bezoek aan de medische post gaat het ook over eten, vitamines en geboortebeperking. 
De voorlichtingen beogen een preventieve werking te hebben. We hopen de ondersteuning aan het hele voorlichtingsprogramma verder uit te breiden.