Nieuw boek Frans Baartmans

18-06-2016

De initiator, inspirator en bestuurslid van Stichting Benaresfonds Frans Baartmans heeft zich vele jaren beziggehouden met de geschiedenis en het lot van de Dalits (kastelozen) in India. De laatste jaren schreef hij aan zijn boek, “The mysterious trail of the tamarind, voices from the margin”, dat in juni 2016 werd gepubliceerd. Het handelt over de wijk waar Frans 36 jaar heeft gewoond en gewerkt voor het welzijn van de Dalits. Het is een antropologische studie die veel interviews met de bewoners van Nagwa bevat.
De uitnodiging om dit boek te schrijven kwam van het Gandhian Institute of Studies in Varanasi.

U kunt dit boek bestellen door een mail te sturen naar: stichtingbenaresfonds@gmail.com
(kosten € 23,00 excl. verzendkosten)