Overstroming Nagwa aug. 2016

augustus 2016
Opnieuw trad de heilige rivier de Ganges buiten de oevers.
In augustus 2016 steeg het peil zes meter boven de normale waarde uit. Dat betekende dat de wijk Nagwa onder water kwam te staan. Natuurlijk ook de verbrandingsplaatsen aan de ghats waar rituelen uitgevoerd worden. Een enorme ontwrichting van het dagelijks leven, met grote materiële en immateriële schade. De coöperatieve tuinen liepen onder, waardoor de oogst verloren ging. Een deel van de muur in de grote tuin viel om, waardoor niet op tijd geplant kon worden. De dieren hebben immers vrij spel. Sewa Sangam Society meldde direct de knelpunten: vuil drinkwater, voedseltekort en het moeten evacueren van veel mensen uit de wijk. Er braken ziektes uit: denguekoorts en malaria. Ook kwamen er slangen in de huizen en werden er zelfs krokodillen gesignaleerd. Het vervoer beperkte zich tijdelijk alleen tot boten.

We stuurden een brief aan de sympathisanten van onze stichting. We hebben hierop veel extra giften ontvangen.
Hartelijk dank hiervoor.

Hiermee kon meteen extra hulp worden geboden: drinkwater, voedselpakketten, evacuatie en ontsmetten van de wijk.
Er werd veel extra medische hulp verleend. Vrouwen met baby’s kregen melk en voedsel.

We kunnen nog niet overzien wat de gevolgen op lange termijn zullen zijn. Op dit moment inventariseert men de verdere problemen en welke acties er moeten worden ondernomen.