Indiadag 2012

11-11-2012
Op zondag 11 november kwamen we samen voor een inspirerende Indiadag om stil te staan bij de vele projecten die in de wijk Nagwa in Varanasi (Benares) worden ontplooid ten behoeve van de mensen die het heel hard nodig hebben. Het was overweldigend om met zovelen bijeen te zijn, ieder op zijn of haar eigen manier betrokken bij de bewoners van Nagwa. 
Na de dagopening door Frans Baartmans, met mooie muziekklanken van Marien van Staalen, volgde de gastlezing door SP-fractievoorzitter Emile Roemer. Hij beschreef daarin de grote bijdrage van Frans aan de ontwikkeling van de mensen in Nagwa. Een ontwikkeling die niet onopgemerkt is gebleven bij de mensen in India en ook niet bij de vele betrokkenen in Nederland. Emile sloot af met de woorden dat het Hare Majesteit heeft behaagd om Frans hiervoor te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Met een daverend applaus stemde de zaal hiermee in. Een benoeming in deze orde wordt verleend aan personen die bijzondere verdiensten voor de samenleving hebben verricht. 
 
Hierna volgden presentaties van de Stichting Benaresfonds en de Stichting Benaresschoolfonds. Het bijzondere Kathak dansoptreden bracht ons vervolgens in Indiase sferen; het sprankelde van het podium af. Het dagprogramma werd afgesloten door Frans Baartmans zelf, waarin hij reflecteerde op zijn decennialange betrokkenheid bij de dalits, de kastelozen van India, vooral in Nagwa.