Coronavirus Nagwa 2020

Maart 2020

SSS is working on Corona awareness programme for short time early in the morning for Nagwa people that how to aware about Corona virus. 

  • Guiding them to keep clean house and wash with hygienic Detol/Savlon.
  • Wash hans properly, minimum 20 seconds with Handwash/Soap
  • Maintain 4 feets distance and don't   shake hand. 
  • Social distancing.
  • Put face mask always.
  • Put sanitizer on palms befor eating.

 Do not touch face,Nose or Eyes. 

  • Put arm while sneezing or coughing. 
  • SSS is distributing face masks and Handwash, Sanitizer. 

 

We are also providing general medicine indoor if patients in needs. 

 

Op verzoek van Sewa Sangam Society heeft st.Benaresfonds meteen wat geld toegezegd om extra hulp te kunnen bieden in de wijk. Vooral de dagloners (zoals metselaars) zullen het zwaar krijgen. Zij hebben nu geen werk en dus meteen geen inkomen.

 

Lees voor meer info hoe te steunen de flyer >