Namastee

Welkom op de website van Stichting Benaresfonds!

Stichting Benaresfonds biedt steun aan de armste bevolking uit India en met name de kastelozen uit de wijk Nagwa in Varanasi (de Engelse naam van Varanasi is Benares). Steun aan en in samenwerking met de mensen daar, waarbij het vooral gaat om het verbeteren van de leefomstandigheden. Incidenteel ondersteunen we bestaande projecten.

Nagwa is een wijk waar zo'n 4500 kasteloze mensen wonen. Tegenwoordig worden ze Dalits genoemd. Frans Baartmans heeft sinds 1979 in de wijk gewerkt. Toen hij naar India vertrok richtten vrienden het "Benaresfonds" op. Het werd de financiŽle basis om de initiatieven van de mensen te verwezenlijken. In 2009 ging het Benaresfonds officieel over naar de Stichting Benaresfonds.

Op deze site is alles te lezen over onze motivatie, doelen en projecten. Er zijn foto's te zien en verhalen te lezen van de mensen daar. Ook vind je meer informatie over de mogelijkheden om zelf een bijdrage te leveren.

LAATSTE NIEUWS

Sewa Sangam - mei 2015

April 2015.
Een nieuwe koers: de start met Sewa Sangam
Het bestuur van het Benaresfonds heeft besloten de samenwerking met de Ashray Charitable Trust (ACT) per 1 april 2015 te beŽindigen. Dit betekent dat de geldstroom die tot die tijd beheerd en ingezet werd door de ACT, is gestopt.
Reden om hiertoe te besluiten is dat de samenwerking en communicatie met de Indiase board naar ons inzicht te wensen overliet.
Projecten kwamen traag of niet op gang en de nodige informatie die wij nodig hebben om ons werk hier te doen, ontbrak of liet te wensen over. De informatie die wij gebruiken om de donateurs te informeren is mede onze bron van inkomsten en draagt bij aan de transparantie van onze organisatie. Bestuurlijke verantwoording nemen en proberen zo optimaal mogelijk met de gelden die wij ontvangen om te gaan, hebben aan dit besluit te stoppen ten grondslag gelegen. Eerder overleg met de ACT met dit besluit in het vooruitzicht, heeft hen niet gestimuleerd om de verhoudingen te verbeteren. In februari zijn twee bestuursleden van het Benaresfonds naar Varanasi gereisd om dit besluit mee te delen en toe te lichten.
In India is er een nieuwe stichting opgericht met de naam Sewa Sangam Society, met een nieuw Indiaas bestuur. Met de leden van dit bestuur zijn gesprekken gevoerd welke doelen zij willen bereiken en deze sluiten aan bij de doelen van onze stichting. We hebben een overeenkomst gesloten en goede afspraken gemaakt. Sewa Sangam Society neemt een deel van de oude staf over. In grote lijnen zullen wij dezelfde werkgebieden blijven ondersteunen als voorheen, te weten: Sociaal werk, gezondheidszorg, de coŲperatieve tuinen en het naaiproject. Daarnaast worden op projectbasis eerdere plannen gerealiseerd zoals het pleisterproject en de TBC bestrijding.
Ook zijn we bezig onze horizon te verbreden door bestaande organisaties in Varanasi te ondersteunen die parallel lopen met onze doelstellingen, nl. bestrijden van de armoede en het verbeteren van het welzijn van de allerarmsten in Varanasi.
Het nieuwe bestuur van Sewa Sangam Society onder leiding van Patrick Jacob, bestaat uit verpleegkundigen, een jurist, een priester, een arts en een journalist.
We hebben veel vertrouwen in het nieuwe bestuur en op deze website zijn de laatste ontwikkelingen te lezen.

Met hartelijke groet,
Geert Verdijk
Voorzitter Stichting Benaresfonds


Nieuwsbrief 2015.

Deze is binnenkort hier te downloaden.
Download of open de laatste Nieuwsbrief 2014 op de nieuws pagina of hier. (pdf)

Samen werken aan een betere toekomst.

Stichting Benaresfonds nodigt u uit een kijkje te nemen op deze site. Mocht u meer informatie willen dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met het secretariaat van de stichting.